Archive for b
Archive for b

Archive for b

03
Feb

Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η Safe Bulkers Participations Plc (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 11.02.2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (εφεξής το «ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για τη δεύτερη Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 11.08.2022 έως 13.02.2023, είναι η Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023. Από την Πέμπτη […]

Share This Post
28
Sep

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2022)

H Εταιρεία Safe Bulkers Participations PLC (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι προέβη σήμερα την 28η Σεπτεμβρίου 2022 σε επαναδημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας με τη συμπερίληψη της από 24.5.2022 «Έκθεσης ευρημάτων από τη Διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων» της Ελεγκτικής Εταιρείας Deloitte Limited, η οποία είχε τεθεί […]

Share This Post
21
Sep

Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2022

  H εταιρεία Safe Bulkers Participations Plc (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 21 Σεπτεμβρίου 2022 θα λάβει χώρα η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2022 καθώς και η ανάρτηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2022– 30.6.2022 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (https://safebulkers.cy/) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), μετά το πέρας της συνεδρίασης του […]

Share This Post
04
Aug

Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

  Η Safe Bulkers Participations Plc (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 11.02.2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (εφεξής το «ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 11.02.2022 έως 11.08.2022, είναι η Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022. Από την […]

Share This Post
20
Jun

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και της από 20 Ιουνίου 2022 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία επανακαθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο […]

Share This Post
20
Jun

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η από 20 Ιουνίου 2022 Γενική Συνέλευση σε συνέχεια της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, επαναδιόρισε ως Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα: κος ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥκος ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣκος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣκος ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣκα ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον ορισμό των κ.κ. Αρκουμάνη και Χριστοφίδη ως […]

Share This Post
20
Jun

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 Στη Λεμεσό στις 20 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας Safe Bulkers Participations PLC (η «Εταιρεία») επί της οδού Αγίας Φυλάξεως 71 & Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος, συνήλθε η Ετησία Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από […]

Share This Post
27
May

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H εταιρεία Safe Bulkers Participations Plc (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 20 Ιουνίου 2022 στις 01.00 μ.μ. θα συνέλθει η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, 71 Αγίας Φυλάξεως & Αρχ. Μακαρίου III, SAFE BULKERS TOWER, 3087, Λεμεσός, Κύπρος, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των […]

Share This Post
26
May

Επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο Έτους 2022

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC ανακοινώνει το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022: Ετήσια Γενική Συνέλευση: Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 Καταβολή τόκων κοινού ομολογιακού δανείου: Ανά εξάμηνο σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις της Εταιρείας και τους […]

Share This Post
25
May

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων μέχρι την 16.05.2022

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 100.000.000 για την περίοδο 11.2.2022 μέχρι την 16.05.2022

Share This Post