Archive for b
Archive for b

Archive for b

03
Apr

Οικονομικό Ημερολόγιο 2024

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC ανακοινώνει το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2023: Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 Καταβολή τόκων κοινού ομολογιακού δανείου: Ανά εξάμηνο σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις […]

Share This Post
14
Feb

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ   Η  εταιρεία με την επωνυμία «Safe Bulkers Participations PLC» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το άρθρο 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι προς μερική ανανέωση του στόλου του Ομίλου της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 14η Φεβρουαρίου […]

Share This Post
25
Jan

Τέταρτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η Safe Bulkers Participations Plc (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 11.02.2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (εφεξής το «ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την τέταρτη Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 11.08.2023 έως 12.02.2024, είναι η Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024. Από την Πέμπτη […]

Share This Post
25
Sep

Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2023

  H Εταιρεία Safe Bulkers Participations Plc (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 25 Σεπτεμβρίου 2023 θα λάβει χώρα η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2023 καθώς και η ανάρτηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2023– 30.6.2023 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (https://safebulkers.cy/) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου […]

Share This Post
03
Aug

Τρίτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

  Η Safe Bulkers Participations Plc (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 11.02.2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (εφεξής το «ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την τρίτη Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 13.02.2023 έως 11.08.2023, είναι η Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023. Από την […]

Share This Post
21
Jun

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 Στη Λεμεσό στις 21 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας Safe Bulkers Participations PLC (η «Εταιρεία») επί της οδού Αγίας Φυλάξεως 71 & Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος, συνήλθε η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν […]

Share This Post
31
May

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

  H εταιρεία Safe Bulkers Participations Plc (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 21 Ιουνίου 2023 στις 11.00 π.μ. θα συνέλθει η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, 71 Αγίας Φυλάξεως & Αρχ. Μακαρίου III, SAFE BULKERS TOWER, 3087, Λεμεσός, Κύπρος, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση […]

Share This Post
19
Apr

Eπικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC ανακοινώνει το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2023: Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2022 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις ιστοσελίδες της […]

Share This Post
11
Apr

Αλλαγή Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων

Αλλαγή Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Ομολογιούχων και Υπευθύνου  Εταιρικών Ανακοινώσεων   Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Safe Bulkers Participations PLC (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ως νέος Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Ομολογιούχων και Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων ορίστηκε ο κ. Μάριος Κούλας. Ο κ. Μάριος Κούλας αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων […]

Share This Post
07
Apr

Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2023: Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2022 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις […]

Share This Post