Όροι και Προϋποθέσεις

 

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν προετοιμαστεί αποκλειστικά με σκοπό την παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με την Safe Bulkers Participations Plc.. και παρέχονται από την Safe Bulkers Participations Plc., σε βάση «ως έχει». Η Safe Bulkers Participations Plc., οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι και οι προμηθευτές της (συλλογικά, η «Εταιρεία») δεν παρέχουν καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων ή όρων τίτλου ή σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και μη παράβαση. Η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ειδικές, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες ή οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απώλειας χρήσης, δεδομένων ή κερδών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μορφή οποιασδήποτε ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της σύμβασης , αμέλεια ή άλλες δαιδαλώδεις ενέργειες, όλες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών και του υλικού που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Εταιρεία, από καιρό σε καιρό, θα κάνει αλλαγές στα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου και οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να παραπέμπει ή να παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια οποιωνδήποτε διαδικτυακών συνδέσμων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτών.
Κανένα μέρος της Safe Bulkers Participations Plc., το υλικό του ιστότοπου μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να χρησιμοποιηθεί ή να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε μορφή (γραφική, ηλεκτρονική ή μηχανική, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων φωτοτυπίας, εγγραφής, μαγνητοφώνησης ή αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών) για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια των αντίστοιχων κατόχων τους.

Η Safe Bulkers Participations Plc., μπορεί να αναθεωρήσει τους όρους χρήσης που ορίζονται παραπάνω ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση.